Pierwszy kontakt Fultza z mediami

https://youtube.com/watch?v=KYT3IQAP2f0