Evan Turner

Takie promocje zespoły NBA mają zwyczaj robić PO SPRZEDAŻY danego zawodnika do innego klubu… (?)