Zhaire Smith

Zhaire Smith oraz Justin Patton zostali przypisani do Delaware Blue Coats. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami coacha Browna młodzi zawodnicy będą powoli zwiększać swój udział w treningach. Smith, wracający po operacji stopy i ciężkiej reakcji alergicznej, będzie kontynuował pracę nad elementami gry nie wymagającymi kontaktu z przeciwnikiem. Patton, ofiara analogicznej kontuzji stopy co Zhaire, został natomiast dopuszczony do treningów z kontrolowaną ilością kontaktu fizycznego.